Voorwaarden KONTRAST_AMAZINGCLIENTS wifi netwerk Door gebruik te maken van onze internetdienst, erkent u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat er aanzienlijke veiligheids-, privacy- en vertrouwelijkheidrisico’s zijn verbonden aan de toegang tot of verzending van informatie via internet, ongeacht of de verbinding wordt gefaciliteerd via bekabelde of draadloze technologie. Beveiligingsproblemen omvatten onder meer onderschepping van transmissies, verlies van gegevens en de introductie of virussen en andere programma’s die uw computer kunnen beschadigen of beschadigen. Bijgevolg gaat u ermee akkoord dat de eigenaar en / of provider van dit netwerk NIET aansprakelijk is voor onderschepping of overdracht, computerwormen of virussen, verlies van gegevens, beschadiging van bestanden, hacking of schade aan uw computer of andere apparaten die het gevolg zijn van de overdracht of downloaden van informatie of materialen via de internetservice. Gebruik van het draadloze netwerk is onderworpen aan de algemene beperkingen die hieronder worden uiteengezet. Als abnormaal, illegaal of ongeautoriseerd gedrag wordt gedetecteerd, inclusief een groot bandbreedtegebruik, behoudt de netwerkprovider zich het recht voor om het beledigende apparaat permanent te ontkoppelen van het draadloze netwerk. Voorbeelden van illegaal gebruik De volgende zijn slechts representatieve voorbeelden en omvatten geen uitgebreide lijst van illegaal gebruik:
 1. Spammen en inbreuk maken op privacy – Verzenden van ongevraagde bulk- en / of commerciële berichten via internet met behulp van de Service of gebruik van de Service voor activiteiten die inbreuk maken op de privacy van een ander.
 2. Schendingen van intellectuele eigendomsrechten – Activiteiten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder patenten, auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden.
 3. Toegang verkrijgen tot illegaal of zonder machtigingscomputers, accounts, apparatuur of netwerken van een andere partij, of poging om beveiligingsmaatregelen van een ander systeem te doorbreken / omzeilen. Dit omvat alle activiteiten die kunnen worden gebruikt als voorloper voor een poging tot systeempenetratie, inclusief, maar niet beperkt tot, poortscans, stealth-scans of andere activiteiten voor het verzamelen van informatie.
 4. De overdracht van technologie, software of ander materiaal in strijd met toepasselijke exportwetten en -voorschriften.
 5. Overtredingen van exportcontrole
 6. Gebruik van de Dienst in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ponzi-schema’s, piramidespelen, frauduleus opladen van creditcards, piraterij-software of het maken van frauduleuze aanbiedingen om producten te verkopen of te kopen, items of services.
 7. Dreigingen uiten;
 8. Distributie van pornografisch materiaal naar minderjarigen;
 9. en kinderpornografie.
Voorbeelden van onacceptabel gebruik De volgende zijn slechts representatieve voorbeelden en omvatten geen uitgebreide lijst van onaanvaardbare gebruiken:
 1. Bewerkingen met hoge bandbreedte, zoals grote bestandsoverdrachten en het delen van media met peer-to-peer-programma’s (ietorrents)
 2. Obscene of onfatsoenlijke spraak of materialen
 3. Lasterlijke of beledigende taal
 4. De Service gebruiken om lasterlijk, intimiderend, beledigend of bedreigend materiaal of taal te verzenden, plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar stellen dat lichamelijk letsel, eigendommen vernietigt of een ander lastigvalt.
 5. Het vervalsen of verkeerd voorstellen van berichtkoppen, geheel of gedeeltelijk, om de opsteller van het bericht te maskeren.
 6. Het faciliteren van een schending van deze gebruiksvoorwaarden
 7. hacking
 8. Distributie van internetvirussen, Trojaanse paarden of andere destructieve activiteiten
 9. Informatie verspreiden over het maken en verzenden van internetvirussen, wormen, Trojaanse paarden, pingelen, overstromingen, bomaanslagen of denial-of-service-aanvallen. Ook activiteiten die het gebruik van of het interfereren met het vermogen van anderen om het knooppunt of een aangesloten netwerk, systeem, service of apparatuur effectief te gebruiken, verstoren.
 10. Advertenties, uitzendingen of anderszins beschikbaar stellen van softwareproducten, producten of diensten die zijn ontworpen om deze gebruiksvoorwaarden te schenden, waaronder het faciliteren van de middelen om spam te plegen, het initiëren van pingen, overstromingen, bomaanslagen, denial of service-aanvallen en piraterij van software.
 11. De verkoop, overdracht of verhuur van de Service aan klanten, klanten of andere derde partijen, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van een dienst of product gecreëerd voor wederverkoop.
 12. Informatie zoeken over wachtwoorden of gegevens van een andere gebruiker.
 13. Het maken van ongeoorloofde kopieën van bedrijfseigen software of het aanbieden van ongeoorloofde kopieën van bedrijfseigen software aan anderen.
 14. Onderscheppen of onderzoeken van de inhoud van berichten, bestanden of communicatie in transit in een datanetwerk.
Winkelwagen
Scroll naar boven
×